قیمت محصول :     10000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

 • سبد خریدتان خالی است.
 • تاریخ ارائه محصول : 09 / 08 / 2019
 • بازدید : 148 بار
 • دسته بندی : ,
 • امتیاز کاربران :

ارزیابی فنی _ اقتصادی احداث راه آهن شیراز _بندر بوشهر

در این پروژه با بررسی نقش بندر بوشهر، مزایای ایجاد راه آهن شیراز-بندربوشهر در سطح ملی مورد بررسی قرار گرفته است.

بررسی های اولیه مالی- اقتصادی بیانگر آن است که طرح احداث راه آهن شیراز-بندربوشهر بعلت قلت میزان تقاضای میزان تقاضای بار و فقط بالحظ منافع ملی دارای بازدهی اقتصادی است.

معذالک حتی بدون لحاظ منافع ملی و در شرایط تحقق یک یا دو عامل مشروحه ذیل، طرح سودآور می شود:

۱۵-درصد افزایش میزان تقاضای بار

-کاهش نیروی انسانی به میزان ۲۰ درصد

دستیابی به اهداف فوق نسبتاً آسان و امکان پذیر می باشد با عنایت به طرح های بزرگ در منطقه پارس جنوبی( خصوصاً طرح صنایع انرژی بر) و یا افزایش ظرفیت بندر بوشهر (ظرفیت های بندر بوشهر در سناریوی واقع بینانه جهت برآورد تقاضای بالقوه بار در مطالعات منظور شده است)

با نگرش به سناریوی خوش بینانه، دستیابی به ۱۵ درصد افزایش میزان تقاضای بار را امکان پذیر می نماید.

در خصوص عامل دوم با افزایش بهره وری، کاهش نیروی انسانی به راحتی قابل دستیابی است از دیگر عوامل مهم، هزینه های احداث زیربنا می باشد با توجه به کوهستانی یودن قسمت عمده ای از مسیر شیراز-بوشهر، انجام مهندسی ارزش و کاهش هزینه های زیر بنا و به تبع آن توجیه پذیری طرح آسان تر انجام می پذیرد بدین ترتیب نتیجه کلی این است که طرح راه آهن شیراز بوشهر در هر صورت می تواند سودآور باشد اگر چه این سودآوری اندک باشد.

فصل اول: کلیات

۱-۱-هدف از تحقیق

۲-۱-اهمیت و نیاز مطالعه

فصل دوم: تاریخچه موضوعی راه آهن شیراز- بندر بوشهر

۱-۲-مقدمه

۱-۱-۲-مشکل راه آهن در ایران و رقابتهای سیاسی

۲-۱-۲-قانون انحصار شکر وچای

۳-۱-۲-دوره اول ساخت راه آهن سراسری ایران

۴-۲-تاریخچه احداث راه آهن

۵-۲-شبکه راه اهن کشور (محورها و خطوط اصلی)

۶-۲-بررسی سوابق راه آهن شیراز-بندربوشهر

فصل سوم: روش تحقیق

۱-۳-خلاصه بررسی مشخصات و ظرفیت طرح

۲-۳-مشخصات اصلی راه آهن شیراز-بندربوشهر

۳-۳-مشخصات فنی خط و تاثیرات آن بر سرمایه گذاری ها

۴-۳-بررسی ظرفیت مسیر راه آهن شیراز-بندربوشهر

۵-۳-محاسبه زمان سیر در بلاک

۶-۳-ظرفیت و قابلیت حمل مسیر

۷-۳-خلاصه برآورد سرمایه گذاری ها زیر بنا

۸-۳-سرمایه گذاری برای احداث زیر بنا

۱-۸-۳-مطالعات و نظارت

۲-۸-۳-تملیک اراضی

۳-۸-۳-زیرسازی خط

۴-۸-۳-روسازی خط

۵-۸-۳-احداث پل و تونل

۶-۸-۳-سرمایه گذاری بابت احداث ایستگاه ها (ابنیه اداری، کارگاهی و مسکونی)

۷-۸-۳-سرمایه گذاری برای خرید و نصب سیستم های علائم الکتریکی و مخابرات

۸-۸-۳-کل سرمایه گذاری زیر بنا

۹-۸-۳-بررسی فعالیت های اصلی و بحرانی

۹-۳-خلاصه برآورد سرمایه گذاری های مربوط به خرید ناوگان

۱۰-۳-محاسبات مربوط به ناوگان مورد نیاز

۱-۱۰-۳-تعیین تعداد ناوگان

۲-۱۰-۳-تعداد ناوگان مسافری

۳-۱۰-۳-تعداد ناوگان باری

۴-۱۰-۳-قطارهای محلی

۱۱-۳-مبلغ سرمایه گذاری مربوط به ناوگان

۱۲-۳-سرمایه گذاری ثابت

۱۳-۳-خلاصه هزینه های پرسنلی، نگهداری و بهره برداری

۱۴-۳-هزینه ها

۱-۱۴-۳-هزینه های پرسنلی

۲-۱۴-۳-هزینه های مربوط به تامین قطعات، مواد، مصالح و امور پیمانی

۳-۱۴-۳-هزینه های مربوط به ساخت و کالاهای مصرفی

۴-۱۴-۳-هزینه های مربوط به استهلاک

۵-۱۴-۳-کل هزینه های سالیانه

۱۵-۳-خلاصه درآمد های حمل و نقل بار و مسافر

۱۶-۳-درآمدها

۱۷-۳-خلاصه مقایسه درآمدها و هزینه ها

۱۸-۳-مقایسه درآمدها و هزینه ها

۱۹-۳-خلاصه بررسی های اقتصادی ومحاسبه منافع ملی

۲۰-۳-منافع ملی ناشی از حمل و نقل در ایران

۲۱-۳-کاهش تعدادسوانح

۲۲-۳-هزینه های خارجی بخش حمل و نقل در ایران

۲۳-۳-صرفه جویی در مصرف سوخت

۲۴-۳-مجموع منافع ملی

۲۵-۳-تراز درآمدها و هزینه ها با در نظرگیری منافع ملی در طرح

۲۶-۳-خلاصه بررسی های مالی

۲۷-۳-ارزیابی های ملی

۲۸-۳-مقایسه ارزش خالص فعلی سرمایه گذاری و سود با نرخ های مختلف

۲۹-۳-منابع مورد نیاز

۳۰-۳-تعیین نقطه سر به سر

۳۱-۳-تعیین بازدهی داخلی

۳۲-۳-دوره بازیافت سرمایه

۳۳-۳-نتیجه ارزیابی های مالی

۳۴-۳-خلاصه ارزیابی حساسیت طرح به عوامل مهم

۳۵-۳-ارزیابی حساسیت طرح به عوامل مهم

۳۶-۳-حساسیت به علت تورم و کاهش ارزش برابری ریال به میزان ۱۷ درصد در سال

۳۷-۳-حساسیت به افزایش تعرفه جابجایی مسافر

۳۸-۳-حساسیت به کاهش ۲۰ درصدی تعداد پرسنل راه آهن

۳۹-۳-حساسیت به افزایش واگنهای مسافربری

۴۰-۳-حساسیت به افزایش بار محوری

۴۱-۳-حساسیت به افزایش ۳۵ درصدی بار داخلی

فصل چهارم: جمع آوری اطلاعات

۱-۴-مقدمه

۲-۴-نحوه جمع آوری اطلاع

۳-۴-گزارش ظرفیت بندربوشهر به تفکیک مواد نفتی و غیر نفتی در مقاطع نج ساله از سال ۱۳۸۸ لغایت ۱۴۰۸در سه سناریوی به بینانه، وافع بینانه و خوشبختانه

۴-۴-گزارش توجیهی مورخ خردادماه ۱۳۸۳ اداره کل بنادر و کشتیرانی استان بوشهر

۱-۴-۴-مهمترین محدودیت های موجود در توسعه بندر بوشهر

۲-۴-۴-نگاه توسعه ای به بندر بوشهر

۳-۴-۴-راهکار پیشنهادی جهت توسعه بندر بوشهر

۵-۴-مزایای طرح بنادر

۶-۴-تحلیل آمار دوازده ماهه اداره کل بنادر وکشتیرانی استان بوشهر

۱-۶-۴-تخلیه و بارگیری بندر بوشهر

۲-۶-۴-اهم صادرات بندر بوشهر

۳-۶-۴-صادرات غیر نفتی بندر بوشهر

۴-۶-۴-صادرات نفتی بندر بوشهر

۵-۶-۴-صادرات به کشورهای حوزه خلیج فارس

۶-۶-۴-اهم واردات بندر بوشهر

۷-۶-۴-واردات نفتی

۸-۶-۴-واردات غیر نفتی

۹-۶-۴-کاپوتاژ خروجی

۱۰-۶-۴-کاپوتاژ ورودی

۱۱-۶-۴-کاپوتاژ نفتی و غیر نفتی

۱۲-۶-۴-ترانزیت

۱۳-۶-۴-فعالیت کانتینری

۱۴-۶-۴-ورود کشتی

۱۵-۶-۴-ورود لنج

۱۶-۶-۴-کامیون های ورودی

۱۷-۶-۴-سرویس تایم کشتی

۱۸-۶-۴-میانگین زمان انتظار کشتی

۱۹-۶-۴-مسافری

۱-۱۹-۶-۴-مسافری

۲-۱۹-۶-۴-مسافرین ورودی

۲۰-۶-۴-سوانح دریایی

۲۱-۶-۴-صدور گواهینامه های دریانوردی

۲۲-۶-۴-صدور شناسنامه های دریانوردی

۲۳-۶-۴-تعداد و نوع تجهیزات

۲۴-۶-۴-پرسنل بندر

۷-۴-گزارشی بر عملکرد اداره کل بنادر و کشتیرانی استان بوشهر در سال ۸۲ و نیمه سال ۸۳

۸-۴-آمار و اطلاعات جمع آوری شده (مربوط به استان بوشهر و فارس)

۹-۴-بررسی امکان توسعه با ایجاد مراکز تولید و جذب بار مسافر و تا ۲۰ سال آینده در حوزه نفوذ طرح

۱-۹-۴-مراکز تولید و جذب بار و مسافر موجود

۲-۹-۴-مراکز کشاورزی

۳-۹-۴-مراکز صنعتی

۴-۹-۴-معادن

۵-۹-۴-مراکز تولید و جذب بار مسافر تا ۲۰ سال آینده

۱۰-۴-بررسی میزان جذب تقاضا از امکانات موجود به امکانات جدید

افزودن به سبد خرید
مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

دیدگاه کاربران ...

  لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
  جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
  دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

  دیدگاه خود را بیان کنید

0