قیمت محصول :     10000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

 • سبد خریدتان خالی است.

ارزيابي اثربخشـي دوره‌هاي آموزشي اختصاصي ضمن‌خدمت تقـريرنويـسان قوه‌قضـائيه در شهر تهران

هدف اصلی در این پژوهش ارزيابي اثربخشي دوره‌هاي آموزشي اختصاصي ضمن خدمت تقريرنويسان قوه قضاييه در شهر تهران بوده است. روش پژوهش از نوع ارزشيابي و از نظر هدف کاربردی است. پژوهش بر اساس مدل ارزشيابي کرک پاتريک انجام شده است. جامعه مورد مطالعه شامل کليه تقريرنويسان شاغل در شعبه‌هاي دادگستري استان تهران و حوزه‌هاي ستاد است که از سال ۱۳۸۵ لغايت ۱۳۸۹ در دوره هاي آموزشي ضمن‌خدمت شرکت کرده‌اند و همچنين سرپرستان مستقيم آنها (مديران دفاتر قضايي) مي‌باشد؛ شامل ۲۷۳ نفر تقريرنويس و ۲۷۳ نفر مدير دفتر قضايي و مجموعاً ۵۴۶ نفر تعيين شده است. روش نمونه گيري تصادفي ساده و حجم نمونه براساس جدول استاندارد مورگان ۲۲۰ نفر انتخاب شد )شامل ۱۱۰ نفر تقريرنويس و ۱۱۰ نفر مدير دفتر قضايي). ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه محقق ساخته است که جهت بررسی سؤالات تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. پرسشنامه تقريرنويسان ۳۴ سؤالي و پرسشنامه مديران دفاتر قضايي ۳۰ سوالی متناسب با مؤلفه‌ها و متغیرهای اصلی پژوهش تنظيم شد که روایی آن با بهره‌گیری از نظرات اساتید راهنما و مشاور و متخصصان امور آموزشي مورد تأیید قرار گرفت. پایايی پرسشنامه‌ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ در محیط نرم‌افزار SPSS برابر با ۹۶% و ۹۷% به دست آمد. براي تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها، روشهای آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد و براي آمار استنباطی آزمون آماری t-test تک گروهی و t مستقل مورد استفاده قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان که از ديدگاه تقريرنويسان طي دوره‌هاي آموزشي اختصاصي ضمن خدمت موجب واکنش مثبت و افزايش يادگيري در آنها شده است اما موجب تحقق اهداف سازماني نشده است. از نظر مديران دفاتر قضايي طي دوره‌هاي آموزشي اختصاصي ضمن خدمت موجب بهبود رفتار و تحقق اهداف سازماني شده است. همچنين نتايج حاكي از آن بود كه تفاوت معني داري بين ديدگاههاي تقريرنويسان و مديران دفاتر قضايي در خصوص تأثير دوره‌هاي آموزشي بر تحقق اهداف سازماني وجود دارد و اين نظرات شبيه به يكديگر نمي‌باشد. در مجموع يافته‌ها نشان داد که دوره‌هاي آموزشي اختصاصي تقريرنويسان داراي اثربخشي بوده است.

افزودن به سبد خرید
مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

دیدگاه کاربران ...

  لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
  جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
  دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

  دیدگاه خود را بیان کنید

0