قیمت محصول :     10000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

 • سبد خریدتان خالی است.
 • تاریخ ارائه محصول : 09 / 08 / 2019
 • بازدید : 113 بار
 • دسته بندی :
 • امتیاز کاربران :

ارتباط تعهد تمرینی، برند وکیفیت خدمات با وفاداری به اماکن تندرستی شهر تهران

هدف کلی از این پژوهش ارتباط بین کیفیت خدمات، تعهد تمرینی، برند و وفاداری به برند شرکت کنندگان در اماكن تندرستی شهر تهران مي باشد. تحقیق حاضر از لحاظ زمان حال نگر است. همچنین این تحقیق به لحاظ هدف از نوع کاربردی بوده و از لحاظ روش تحقیق جزو تحقیقات توصیفی-پیمایشی بصورت همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه استفاده كنندگان از اماكن سلامتی منطقه شمال شهر تهران مي باشند. که به صورت مرتبط در یک سال گذشته در این اماکن مشغول به فعالیت بدنی بوده اند. در اين تحقيق تعداد ۱۲۰ نفر به عنوان حجم نمونة استفاده شده است. براي اندازه گيري متغیرهای تحقیق از از پرسشنامه استاندارد ویلیامز (۲۰۱۰) استفاده شده است که دارای ۶۷سوال با مقیاس ۷ارزشی لیکرت می باشد که نظرهای پاسخ دهندگان را در ۴ مولفه ۱٫ کیفیت خدمات (کیفیت خدمات، مشارکت در برنامه های باشگاه ) ۲٫ وفاداری به برند ۳٫ تعهد تمرینی و ۴٫ برند (دلیل عضویت ، احساسات درباره آرم و لوگو، مشارکت در برنامه های باشگاه، سایر سوالات، تاثیر باشگاه، مدیریت باشگاه، تاثیر برنامه های باشگاه، موارد مربوط به باشگاه)، مورد سنجش قرار داده است و پاسخ هر سوال بر یک مقیاس هفت درجه ای از کاملا موافقم (۱) تا کاملا مخالفم (۷) مشخص می شود (۸۹/۰=α) جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی برای طبقه بندی یافته­ها و برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون کلموگروف اسمیرنوف جهت طبیعی بودن توزیع داده ها و آزمون اسپیرمن، یومن ویتنی و کروسکال والیس با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۸ به عمل آمد. براساس یافته های پژوهش ارتباط معنادار و مستقیمی بین کیفیت خدمات و تعهد تمرینی شرکت کنندگان در اماکن تندرستی شهر تهران(۰۰۲/۰=p ،۲۷۷/۰- =r). بین کیفیت خدمات و برند شرکت کنندگان در اماکن تندرستی شهر تهران(۰۰۱/۰=p ،۵۱۶/۰- =r)، یفیت خدمات و وفاداری به برند شرکت کنندگان در اماکن تندرستی شهر تهران(۰۰۱/۰=p ،۶۲۶/۰- =r) وجود دارد. همچنین ارتباط معنادار و مستقیمی بین تعهد تمرینی و برند شرکت کنندگان در اماکن تندرستی شهر تهران(۰۰۱/۰=p ،۵۰۷/۰- =r)، تعهد تمرینی و وفاداری به برند شرکت کنندگان در اماکن تندرستی شهر تهران(۰۰۱/۰=p ،۴۲۶/۰- =r) وجود دارد. همچنین بین برند و وفاداری به برند شرکت کنندگان در اماکن تندرستی شهر تهران (۰۰۱/۰=p ،۵۷۵/۰- =r) رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. بین جنسیت شرکت کنندگان و وفاداری به برند تفاوت معنی­داری وجود دارد (۰۴۸/۰ p=). بین وضعیت تاهل شرکت کنندگان و تعهد تمرینی تفاوت معنی­داری وجود دارد (۰۲۹/۰ p=). که بین کیفیت خدمات (۰۴۵/۰=p و ۷۶۱/۹=x2) و برند (۰۳۸/۰=p و ۱۳۳/۱۰=x2) و سن شرکت­کنندگان تفاوت معنی­داری وجود دارد. که بین برند (۰۰۱/۰=p و ۷۵۹/۱۵=x2) ، وفاداری به برند (۰۲/۰=p و ۸۷۲/۹=x2) و تعهد عملی شرکت کنندگان با سابقه عضویت آنها تفاوت معنی­داری وجود دارد. مى توان نتيجه گرفت ارتقا هريك از اين مولفه ها و کیفیت خدمات موجب افزايش ميزان تعهدتمرینی و وفادارى مشتريان به برند مى شود كه اين وفادارى مزاياى زيادى از جمله كاهش هزينه هاى جذب مشتريان جديد، كاهش حساسيت مشتريان به تغييرات و قيمت ها، افزايش موانع براى ورود رقباى جديد و رشد درآمد را در پى خواهد داشت. باشگاه های ورزشی دارنده برند بايد تمركزشان را فراتر از راهبردهاى بازاريابى، بر رضايت مشترى قرار دهند تا ارزش ويژه برند و برند و اعتماد را در بين مشتريان پرورش دهند. با این حال برای اثبات در این زمینه تحقیقات بیشتری برای حمایت از این فرض مورد نیاز است.

افزودن به سبد خرید
مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

دیدگاه کاربران ...

  لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
  جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
  دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

  دیدگاه خود را بیان کنید

0