قیمت محصول :     10000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

 • سبد خریدتان خالی است.
 • تاریخ ارائه محصول : 09 / 08 / 2019
 • بازدید : 109 بار
 • دسته بندی : ,
 • امتیاز کاربران :

ارائه الگوی معماری ITS در کلان شهرها

معماری سیستم ITS به اجزای مختلف (تکنولوژی و سیستم های خاصی) پرداخته و در واقع ارتباط اعضای مختلف را در یک چارچوب ارائه می کند. این پایان نامه با عنوان ارائه الگوی معماری ITSدر کلان شهرها به ۶ فصل تقسیم شده است.

در فصل اول پس از تعریف مساله و اهداف موضوع کلیاتی در ارتباط با سیستم های حمل و نقل هوشمند، نحوه عملکرد سیستم ها، ماموریت ITS شهرها، معماری ITS و ضرورت اجرای آن بیان شده است. در فصل دوم منابع مرتبط با معماری ITS معرفی شده است.

بدین ترتیب که پس از بررسی معماری کشورهای آمریکا، اروپا، ژاپن و کانادا، منابع فارسی در این زمینه مرور شده است. در فصل سوم روند ارائه معماری ITS بیان شده است که شامل تعریف خدمات کاربر، معماری منطقی و فیزیکی است. در فصل چهارم اطلاعات مورد نیاز برای ارئه معماری ITS استخراج شده است که عبارتند از : وضعیت شبکه حمل و نقل تهران، وضعیت حمل و نقل عمومی و پارکینگ و سیستم های حمل و نقل هوشمند موجود در شهرتهران.

در فصل پنجم مشکلات حمل و نقل و ترافیک شهر تهران به ۵ گروه عمده طبقه بندی گردید. با توجه به آنکه کشور آمریکا به عنوان کشور پیشرو در بحث معماری ITS بوده و مبنای معماری سایر کشورها بر اساس مطالعات آن کشور قرار دارد در این پایان نامه هم معماری ITS آمریکا به عنوان الگو انتخاب شده است و بر این اساس مقایسه ای بین خدمات کاربر معماری آمریکا و خدمات کاربری که در حال حاضر در شهر تهران اجرا می شود صورت گرفته است. بدین ترتیب با حذف تعدادی از خدمات کاربر آمریکا به دلیل فقدان تکنولوژی مورد نیاز، هزینه بسیار زیاد و مشکلات قانونی و فرهنگی موجود، خدمات کاربر مورد نیاز برای شهر تهران انتخاب شد.

اهمیت هر خدمت کاربر در حل مشکلات شهر تهران توسط پرسشنامه هایی که متخصصان حمل و نقل ترافیک تکمیل نمودند تعیین گردید. سپس به کمک دو پرسشنامه (که توسط ۲۰ کارشناسان ITS تکمیل گردید) ارتباط فرایندها با یکدیگر و با عناصر خارجی مشخص گردید و بدین ترتیب معماری منطقی پیش نویس اصلاح و در نمودار فعالیت زبان مدل سازی یکپارچه نمایش داده شد. در ضمن با طبقه بندی زیر سیستم ها و نمایش ارتباط بین آن ها معماری فیزیکی ITS شهر تهران نیز ارائه است. در نهایت برای درک بهتر معماری ITS پروژه های پیش نیاز اجرای معماری تعریف شده است. فصل ۶ نیز خلاصه وجمع بندی کل مطالبات است.

فصل اول: کلیات

۱-۱-اهداف

۲-۱-پیشینه تحقیق

۳-۱-روش کار و تحقیق

۴-۱-بیان مساله

۵-۱- تعریف سیستم های حمل و نقل هوشمند(ITS)

۶-۱-نحوه عملکرد سیستم های حمل و نقل هوشمند

۷-۱-کاربردهای ITS شهرها

۱-۷-۱-افزایش ظرفیت موثر سیستم حمل و نقل

۲-۷-۱-افزایش بهره وری سیستم حمل و نقل و تقویت کیفیت جابجایی وسهولت کاربران حمل و نقل

۳-۷-۱-کاهش مصرف سوخت وکمک به حفظ محیط زیست

۴-۷-۱-کاهش تلفات و خسارات ناشی از تصادفات و بهبود ایمنی سیستم حمل و نقل

۵-۷-۱-استفاده از داده های جمع آوری شده توسط ITS برای سیاست گذاری، برنامه ریزی، مدیریت و ارزیابی

۸-۱- ضرورت رویکرد به ITS از دیدگاه مدیریت شهری

۱-۸-۱-یکپارچه سازی سیستم ها

۲-۸-۱-مدیریت واحد برای عملیات اجرایی

۳-۸-۱-مدیریت بحران و بلایای طبیعی

۴-۸-۱-ارائه تسهیلات در خدمات رسانی شهری

۵-۷-۱-استفاده از داده های جمع آوری شده توسط ITS برای سیاستگذاری، برنامه ریزی، مدیریت و ارزیابی

۸-۱-ضرورت رویکرد به ITS از دیدگاه مدیریت شهری

۱-۸-۱-یکپارچه سازی سیستم ها

۲-۸-۱-مدیریت واحد برای عملیات اجرایی

۳-۸-۱-مدیریت بحران و بلایای طبیعی

۴-۸-۱-ارائه تسهیلات در خدمات رسانی شهری

۵-۸-۱-مدیریت فوریت های شهری

۹-۱-شرایط اجرای ITS

۱-۹-۱-شرایط سیاسی

۲-۹-۱-خط مشی دولتی

۳-۹-۱-زیر ساخت اطلاعاتی و زیر ساخت ITS منطقه

۴-۹-۱-شرایط عملیاتی

۵-۹-۱-اثرات پیش بینی شده

۱۰-۱-معرفی تجهیزات سیستم های حمل و نقل هوشمند

۱-۱۰-۱-سیستم جمع آوری اطلاعات ترافیکی

۲-۱۰-۱-سیستم نظارت تصویری (CCTV)

۳-۱۰-۱-سیستم کنترل خط

۴-۱۰-۱-سیستم راهگردبانی (رمپ میترینگ)

۵-۱۰-۱-سیستم چراغ های راهنمایی هوشمند

۶-۱۰-۱-سیستم تابلوهای متغیر خبری (VMS)

۷-۱۰-۱-سیستم ثبت تخلف

۸-۱۰-۱-سیستم مدیریت هوشمند پارکینگ

۹-۱۰-۱-سیستم مدیریت اولویت دهی عبور از تقاطع

۱۰-۱۰-۱-سیستم مدیریت هوشمند حمل و نقل عمومی

۱۱-۱۰-۱-سیستم اعلام سرعت مجاز

۱۲-۱۰-۱-تجهیزات نگهداری و تعمیر جاده

۱۳-۱۰-۱-سیستم مدیریت هوشمند تونل

۱۴-۱۰-۱-سیستم سنجش آلودگی

۱۵-۱۰-۱-سیستم گرداخت الکترونیکی

۱۶-۱۰-۱- سیستم SOS

۱۷-۱۰-۱-سیستم AVL/CAD

۱۸-۱۰-۱-سیستم مدیریت فوریت

۱۹-۱۰-۱- سیستم اطلاع رسانی

۲۰-۱۰-۱- سیستم مدیریت وقایع

۱۱-۱- معماری سیستم

۱۲-۱-معماری ITS

۱۳-۱- ضرورت معماری ITS

۱۴-۱-خلاصه فصل

۲-فصل دوم: مروری بر منابع معماری ITS

۱-۲-معماری ملی ITS در کشورهای مختلف

۱-۱-۲-گروه های خدمات کاربر ITS آمریکا

۲-۱-۲گروه های خدمات کاربر ITS اروپا

۳-۱-۲-گروه های خدمات کاربر ITS ژاپن

۴-۱-۲-گروه های خدمات کاربر ITS کانادا

۵-۱-۲-معماری منطقی کشور آمریکا

۶-۱-۲-معماری فیزیکی کشور آمریکا

۷-۱-۲-بسته های تجهیزات کشور آمریکا

۸-۱-۲-بسته های بازار کشور آمریکا

۹-۱-۲-فرآیند طراحی و تدوین استانداردها بر آمریکا

۲-۲- مرور بر منابع موجود در کشور ایران در ارتباط با معماری ITS

۳-۲-خلاصه فصل

۳-فصل سوم: ارائه متدولوژی توسعه معماری هفس

۱-۳-خدمات کاربران

۱-۱-۳-مدیریت سفر و ترافیک

۲-۱-۳-بهره برداری از حمل و نقل عمومی

۳-۱-۳-پرداخت الکترونیکی

۴-۱-۳-مدیریت فوریت ها

۵-۱-۳-سیستم های کنترل پیشرفته وسیله نقلیه و ایمنی

۶-۱-۳-مدیریت اطلاعات

۷-۱-۳-مدیریت نگهداری و ساخت

۲-۳-معماری منطقی

۳-۳-معماری فیزیکی

۴-۳-استانداردها

۵-۳-معماری منطقه ای ITS

۶-۳-نتیجه گیری

۴-فصل چهارم: مطالعات مورد نیاز برای ارائه معماری ITS در شهر تهران

۱-۴-مطالعه وضعیت حمل و نقل شهر تهران

۲-۱-۴-سیستم حمل و نقل عمومی شهر تهران

۳-۱-۴-چراغ راهنمایی رانندگی

۴-۱-۴- پارکینگ

۵-۱-۴-کیفیت هوای شهر تهران

۶-۱-۴-میزان مصرف سوخت

۲-۴-شناسایی سیستم های هوشمند حمل و نقل موجود در شهر تهران

۱-۲-۴-سیستم های پیشرفته مدیریت ترافیک

۲-۲-۴-ارائه خدمات به ماسفران و رانندگان

۳-۲-۴-سیستم های پیشرفته کنترل وسایل نقلیه

۴-۲-۴-سیستم های پیشرفته حمل و نقل همگانی

۵-۲-۴-خدمات پرداخت الکترونیک

۶-۲-۴-سیستم پاسخ به فوریت ها

۳-۴-ذی نفعان سیستم حمل و نقل هوشمند شهر تهران

۴-۴-خلاصه فصل

۵-فصل پنجم: ارائه الگوی معماری برای شهر تهران

۱-۵-روش تحقیق برای ارئه الگوی معماری ITS در کلان شهر تهران

۲-۵-مشکلات و تنگناهای ترافیکی وحمل و نقلی شهر تهران

۱-۲-۵-آلودگی هوا

۲-۲-۵-آلودگی صوتی

۳-۲-۵-ایمنی

۴-۲-۵-میزان تحرک

۵-۲-۵-مسائل اقتصادی

۳-۵-تحلیل ساختار تشکیلاتی- مدیریتی سیستم های حمل و نقل هوشمند

۴-۵- مرکز مدیریت ترافیک شهری

۵-۵-ارئه خدمات کاربر

۱-۵-۵-مقایسه خدمات سیستم های حمل و نقل هوشمند آمریکا و کلان شهر تهران

۶-۵-تهیه معماری منطقی و فیزیکی

۱-۶-۵-معماری فیزیکی

۲-۶-۵-معماری فیزیکی

۳-۶-۵-تعریف پروژه

۷-۵-جمع بندی

۶-فصل ششم: جمع بندی و نتیجه گیری

۱-۶-نتیجه گیری

۲-۶-پیشنهادات

 

افزودن به سبد خرید
مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

دیدگاه کاربران ...

  لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
  جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
  دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

  دیدگاه خود را بیان کنید

0