قیمت محصول :     10000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

 • سبد خریدتان خالی است.
 • تاریخ ارائه محصول : 09 / 08 / 2019
 • بازدید : 103 بار
 • دسته بندی :
 • امتیاز کاربران :

اثر برنامه تمرین پاپ بر شاخص هاي بدني و ركورد ۱۰۰ متر آزاد دختران شناگر ۱۰ تا ۱۴ سال

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر برنامه تمرین نیرومند سازی بعد فعالیت (PAP) بر شاخص هاي بدني و ركورد ۱۰۰ متر آزاد دختران شناگر ۱۰ تا ۱۴ سال انجام شده است.

روش: بدین منظور، تعداد ۲۴ شناگر دختر در محدودۀ سنی ۱۰ تا ۱۴ سال به تمرینات شنا دعوت شدند. معیار انتخاب این نوجوانان داشتن سابقه حداقل ۳ سال تمرین مستمر بود. قد، وزن، توان انفجاری پا، ضخامت چربی زیر پوست و رکورد ۱۰۰ متر شنای سرعتی به سبک آزاد قبل ازآزمون اندازه گیری شد. سپس شناگران در دو گروه متجانس شده ۱۲ نفری گروه تمرین  PAP(سن ۳۴/۰±۳/۱۲ سال، وزن ۶۹/۳±۷۱/۴۶ کیلوگرم، قد ۵۴/۲± ۱۵۶ سانتی متر) و شاهد (سن ۴۳/۰±۴/۱۲، وزن ۸۱/۳±۵۳/۴۷ کیلوگرم، قد ۱۶/۳±۱۶/۱۵۲ سانتی متر) به صورت تصادفی، تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت شش هفته، هفته ای ۳ جلسه به تمرینات PAP پرداختند. تمرینات PAP به وسیله چتر نجات در داخل آب انجام شد. گروه کنترل به تمرینات عادی شنا می پرداختند. پس از پایان دوره، میزان چربی  زیر پوست، توان انفجاری و رکورد شنای ۱۰۰ متر آزاد گرفته شد. پس از اطمینان از طبیعی بودن توزیع داده ها (آزمون کولموگراف- اسمیرنف) برای مقایسه متغیر های وابسته در گروه تجربی با گروه کنترل از کواریانس استفاده شد. به علاوه، از روش آماری t همبسته برای مقایسه پیش آزمون و پس آزمون متغیرها در درون گروها استفاده شد.

یافته ها: یافته ها نشان داد که روش PAP باعث بهبود عملکرد و کاهش رکورد شناگران گروه تجربی گردیده و اثر معنی داری داشت (۰۵/۰>P )، ولی این کاهش در گروه کنترل معنی دار نبود. نتایج این تحقیق نشان داد، برنامه تمرین PAP هیچ تغییری در برآیند ترکیب بدن که شامل درصد چربی و وزن بدون چربی می باشد در دو گروه کنترل و تجربی ایجاد نکرده و از لحاظ آماری معنی دار نبود (۰۵/۰ <P ). تأثیر تمرین PAP بر توان انفجاری پا در دو مرحله پیش آزمون و آزمون پایانی در گروه تجربی تفاوت داشت (۰۵/۰ >P )، به طوری که شناگران در آزمون پایانی عملکرد بهتری را نشان دادند. ولی این تفاوت در گروه کنترل معنی دار نبوده است (۰۵/۰ <P).

نتیجه گیری: نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان میدهد، که برنامه تمرین PAP این تحقیق موجب بهبود رکورد، توان انفجاری عضلات پا شناگران دختر ۱۰ تا ۱۴ سال شد و می توان به منظور آماده سازی این شناگران حداقل ۶ هفته قبل از مسابقات استفاده شود.

افزودن به سبد خرید
مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

دیدگاه کاربران ...

  لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
  جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
  دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

  دیدگاه خود را بیان کنید

0